Author Archives: admin

‘Spaced learning’ (lekcja z przerwami)

‘Spaced learning’ (lekcja z przerwami) jest istotne, ponieważ wykorzystuje badania neurobiologiczne badań (dotyczących układu nerwowego i mózgu), co pozwala procesom nauczania następować bardzo szybko – wystarczająco szybko, by omówić i zachować w pamięci cały moduł tematyczny w około godzinę. Sesja ‘spaced learningu’ składa się z trzech „wprowadzeń” przedzielonych 10-minutowymi przerwami, które uczniowie spędzają wykonując proste

Read More

Lekcja odwrócona

Lekcja odwrócona to pedagogiczny model, w którym typowe elementy kursu: wykład (nowy materiał oraz praca domowa, zostały odwrócone. Uczniowie dostają materiał do opracowania przed zajęciami, najczęściej w formie filmików wideo, podczas gdy czas na lekcji wypełniony jest ćwiczeniami, tworzeniem projektów i dyskusjami. Koncept odwróconej lekcji opiera się na aktywnym uczeniu się i zaangażowaniu uczniów. Na

Read More