Lekcja odwrócona

Lekcja odwrócona to pedagogiczny model, w którym typowe elementy kursu: wykład (nowy materiał oraz praca domowa, zostały odwrócone. Uczniowie dostają materiał do opracowania przed zajęciami, najczęściej w formie filmików wideo, podczas gdy czas na lekcji wypełniony jest ćwiczeniami, tworzeniem projektów i dyskusjami. Koncept odwróconej lekcji opiera się na aktywnym uczeniu się i zaangażowaniu uczniów. Na zajęciach odwróconych czas pracy to warsztat, gdzie uczeń docieka i dopytuje na temat przedstawionego wcześniej materiału, gdzie sprawdza się jego umiejętności w zastosowaniu zdobytej wiedzy, gdzie współdziała z innymi. Podczas sesji nauczyciele funkcjonują jako instruktorzy i doradcy, wspierając uczniów w indywidualnych zapytaniach i wspólnym wysiłku.

Lekcja odwrócona

pdf2flipped_learning_lekcje_odwrocone

Przydatne linki:

– http://www.ceo.org.pl/pl/szkolazklasa2zero/news/odwroc-swoje-lekcje
– http://webfronter.com/feo/odn/ff_customcss/5._Techniki_i_dydaktyka_og_lna/Techniki_i_dydaktyka_og_lna/Metoda_odwr_conej_klasy/m5odwr_cona_klasa.html
– http://www.edunews.pl/system-edukacji/szkoly/2477-doskonalenie-nauczycieli-a-odwrocona-lekcja
– http://mrostkow.oeiizk.waw.pl/odwroconalekcja.pdf

Print Friendly