Część 1 – Specjalne potrzeby edukacyjne (SPE): prawo obowiązujące w poszczególnych krajach oraz najlepsze jego realizacje

To część wielojęzyczna. Można tu znaleźć informacje na temat obowiązującego prawa dotyczącego SPE oraz najlepszych sposobów jego realizacji w zaangażowanych państwach.

Przy współpracy ze wszystkimi organizatorami każdy kraj stworzył dokument w języku angielskim i języku ojczystym. W kolejności alfabetycznej mamy:

europe-156216_640European laws about special needs

italy-156275_640Italian laws about special needs (English language)

poland-156340_640Polish laws about special needs (Polish language)

turkey-156382_640Turkish laws about special needs (English language)

 

Print Friendly
kategorii1