Section two: techniques and tools

Section 2.1 Methodologies

a) FLIPPED CLASSROOM

europe-156216_640Introduction to Flipped Classroom;

italy-156275_640Introduzione al metodo Flipped;

poland-156340_640Flipped section in Polish-Odwrócona lekcja;

turkey-156382_640VIDEO Flipped Classroom – Ters Yüz Edilmiş Sınıflar Türkçe .

 

b) SPACED LEARNING

europe-156216_640Introduction to Spaced Learning;

italy-156275_640Introduzione all’apprendimento intervallato o Spaced Learning;

poland-156340_640Paul Kelley: Dajcie dzieciom przestrzeń do nauki;

turkey-156382_640in progress…

 

c) BACKWARD DESIGN – SCHOOLING DESIGN

europe-156216_640pdf2Schooling by design

italy-156275_640pdf2Progettazione a ritroso per competenze

 

d) GUIDELINES TO USE FLIPPED AND SPACED LEARNING IN PRESENCE OF SEN STUDENTS

europe-156216_640pdf2guidelines to use of flipped and spaced in presence of SEN

italy-156275_640pdf2linee guida per l’uso di Flipped e Spaced Learning in presenza di BES 

poland-156340_640Zastosowanie technik odwrócone i rozmieszczonych w obecności specjalnych potrzebach edukacyjnych (in progress…)

turkey-156382_640Özel eğitim ihtiyaçları huzurunda çevrilmiş ve aralıklı tekniklerinin kullanılması (in progress…)

 

Section 2.2 Tools

europe-156216_640Videotutorials

italy-156275_640Videolezioni

poland-156340_640Wideo Poradniki (in progress…)

turkey-156382_640Video eğitimlerini (in progress…)

************

Section 2.3 Show Room Activity charts: Gamification, storytelling, hands on activities to teach climate changes 

a) Cmap

CMAP WITH LINKS TO ACTIVITIES;

b) Activity Charts (by Show Room – Bologna City Hall)

europe-156216_640 Hands on activities to teach climate changes

italy-156275_640Attività didattiche sui cambiamenti climatici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly
section2