Przepisy dotyczące kształcenia i wychowania uczniów z SPE

Warunki organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym:

Przepisy dotyczące kształcenia i wychowania uczniów z SPE

pdf2SPE – WSB -Polish-1

Education of pupils with special educational needs in Poland

pdf2SPE – WSB- English (English Language)

Guidelines for special educational needs in Poland

pdf2SPE – Guidelines- English (English Language)

Print Friendly
kategorii1